Bir işletme de dönem içinde elde edilen kardan ortakların pay alma haklarına temettü denilmektedir. Hangi ortağın kardan ne kadar pay alacağını sahip olduğu hisse senedi miktarı belirlemektedir. Temettü hisse senedi ibrazı olmaksızın Kar Payı Kuponları, hisse senedi veya nakit para olarak dağıtılmaktadır.

Temettünün hisse senedi olarak dağıtılmasının sebebi işletmenin Bedelsiz Sermaye Arttırımı’na gitmesinden kaynaklanmaktadır. Temettü bedelleri de eklendikten sonra işletmenin ederi üzerinden ortaklara yeni hisse senetleri dağıtılmaktadır.

Anonim Ortaklıkların, Hisse senedi piyasalarında işlem gören hisse senetleri için nakit veya hisse senedi olarak dağıtılabilmektedir. Hisse senetleri finansal piyasalarda işlem görmeyen ortaklıklar birinci temettü ödemelerini nakit olarak yapmak zorundadırlar. Ancak hisse senetleri finansal piyasalarda işlem gören ortaklıklar birinci temettü ödemelerini nakit veya hisse senedi olarak dağıtabilmektedirler. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu gerekli gördüğünde hisse senetleri finansal piyasalarda işlem görmeyen ortaklılara birinci temettü ödemelerini nakit olarak yapma zorunluluğu getirebilmektedir.

Anonim şirketlerin temettü ödemeleri genellikle Mayıs ayı sonuna kadar gerçekleşmektedir. Çünkü anonim şirketlerin temettü ödemeler için “hesap dönemini takiben 5. ayın sonuna kadar” zorunluluğu bulunmaktadır.

Temettü gelirleri daha çok bir yatırım yöntemi olarak tercih edilmektedir. Herhangi bir şirketin temettü ödemelerinden faydalanmak için söz konusu şirketin hisse senetlerini temettü ödemeleri başlamadan bir gün önce almak gerekmektedir. Halka açık şirketlerin sermaye artırımlarından faydalanmak için de aynı koşul söz konusudur.

Temettü ödemelerinin yaklaştığı finansal piyasalar takip edilerek de anlaşılabilmektedir. Çünkü finansal piyasalarda işlem gören halka açık şirketlerin hisseleri temettü ödemeleri tarihi yaklaştıkça değer kazanmaktadır. Yani söz konusu hisse senedinin değeri temettü ödemeleri tarihinden kısa bir süre önce yükselmektedir. Temettü ödemeleri gerçekleştikten sonra söz konusu hisse senetlerinde temettü ödemelerinden hemen önce meydana gelen artış aynı oranda yerini düşüşe bırakmaktadır. Yani temettü ödemelerinden önce hisse senetlerinin değeri bir miktar artar , ancak ödemeler gerçekleştikten sonra arttığı oranda düşerek olağan değerine geri döner.

Bazı şirketler de çalışanlarına yılda bir kere olmak üzre -maaşlarına ek olarak- temettü vermektedir. Ülkemizde bunun en iyi örneği Türkiye İş Bankası’dır. Özellikle global sosyal paylaşım platformlarında çalışanlara da maaş yerine şirketin hisseleri verilmektedir. Bu yöntem maaş almaktan daha karlı olup hem çalışanın sahip olduğu hisselerin bedeli yükselirken hem de temettü alabilmektedir.